เจ้าชายญี่ปุ่นทรงร่วมงานประเพณีไทยลอยกระทง

วันนี้ (28 พ.ย.) บริเวณพูล บาร์ ชั้น จี โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น พระราชโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต และสมเด็จพระราชินีมิชิโกะ ซึ่งอยู่ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. เพื่อทรงรับการถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ในโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ในประเทศไทย ได้เสด็จลง ณ พูล บาร์ เพื่อทรงร่วมงานประเพณีไทย ลอยกระทง เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งทางสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ร่วมกันจัดถวาย ก่อนเสด็จกลับประเทศญี่ปุ่นในค่ำคืนเดียวกัน
Continue reading

Advertisements

ประเพณีวิ่งควาย

ประเพณีวิ่งควาย

ช่วงเวลา
ในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 ก่อนออกพรรษา 1 วัน ของทุกปี

ความสำคัญ
ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีเพราะว่าอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งตกทอดมาจากเทือกเถาเหล่ากอจนถึงปัจจุบัน จุดประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมของไปถวายวัด ปัจจัยไทยธรรมได้พักผ่อนหย่อนใจและได้สังสรรค์กันระหว่างชาวบ้านซึ่งเหนื่อยจากงานและให้ควายได้พักเพราะต้องตรากตรำในการทำนา ประจุบันประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของชลบุรี แพร่หลายเป็นที่รู้จักมักคุ้นของชาวไทยและต่างประเทศ
Continue reading

การเลี้ยงผีปู่ตา ชาวบ้านนางช้างเฒ่า ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ความสำคัญ
ประชาชนนางช้างเฒ่า และบ้านอื่นๆๆในท้องถิ่นภาคอีสานเชื่อกันว่า ผีปู่ตาเป็นผีของคนสมัยก่อนหรือวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ยังมีความรักความผูกพันเป็นห่วงลูกหลานอยู่ จึงยังอยู่คอยเฝ้าดูแล รักษาปกป้องป้องกันภัยร้ายทั้งมวลที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกหลานในชุมชนของตนเอง หมู่บ้านแต่ละแห่งจึงสร้างศาลพระภูมิหรือศาลปู่ตาไว้ที่ป่าหัวบ้าน หรือท้ายบ้านไว้สำหรับให้ผีปู่ตาอาศัย โดยเมื่อครบกำหนด 1 ปี ชาวบ้านหรือชุมชนจะจัดพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตา 1-2 ครั้ง เป็นการทดแทนผีปู่ตาที่คอยปกป้องคุ้มครองตลอดมา
Continue reading

งานประเพณีรับบัว

“ประเพณีรับบัว” บังเกิดเพราะความมีน้ำใจที่ดีต่อกันของชาวไทยในท้องถิ่นกับคนมอญพระประแดงซึ่งทำนาอยู่ที่ตำบลบางแก้ว ครั้นถึงระยะเวลาออกพรรษาคนมอญจะกลับไปทำบุญที่อำเภอพระประแดง จึงได้พร้อมใจเก็บดอกบัวเพื่อให้คนมอญนำกลับไปถวายภิกษุที่วัดนับแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวอำเภอพระประแดงและอำเภอเมืองต่างร่วมกันกันพายเรือมาเก็บดอกบัวที่อำเภอบางพลีและนับว่าเป็นฤกษ์อันดีที่ได้นมัสการหลวงพ่อโตต่างพากันร้องรำทำเพลงบนเรือเพื่อสร้างความรื่นเริง ซึ่งชาวบางพลีก็จะเตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของประเพณีรับบัว ซึ่ง เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี
Continue reading

แหล่มพรหมเทพ จุดชมวิวและพระอาทิตย์ตกดินที่สวยสุดแห่งอันดามัน

แหลมพรหมเทพ เป็นแหล่งชมวิวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักเดินทางต่างนิยมมาชมดวงอาทิตย์ตกเพราะสามารถมองเห็นทะเลได้รอบทิศ และมีวิวที่สวยงาม น่าหลงไหล จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่เป็นคนรักกัน มาชื่นชมกับความโรแมนติก และดึ่มด่ำกับบรรยากาศ ณ แหล่มพรหมเทพแห่งนี้ แหลมพรหมจึงเป็นส่วนสำคัญที่แต่งเติมให้ จังหวัดภูเก็ต ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” มีคุณค่ามากเพิ่มขึ้น
Continue reading

วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือวรรณคดีในช่วงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วรรณคดีในสมัยนี้ที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีต่างประเทศจำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ วรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดีคำสอนหรือตำรา วรรณคดีนิทาน และวรรณคดีพงศาวดารต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นวรรณคดีที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา บางส่วนเป็นวรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลเพิ่มขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือวัฒนธรรมจีนและมอญ บทความนี้ยกตัวอย่างวรรณคดีบางเรื่องที่มีความสำคัญและส่งอิทธิพลต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน
Continue reading

ความหมายจิตรกรรมไทย

จิตรกรรมไทย หมายถึง รูปภาพที่มีลักษณะเป็นแบบอย่างของไทย ที่ผิดแผก จากศิลปะของชาติอื่นอย่างเด่นชัด ถึงแม้จะมีอิทธิพลศิลปะของชาติอื่นอยู่บ้าง แต่ก็สามารถ ดัดแปลง คลี่คลาย ลดทอน หรือเพิ่มจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองได้อย่างเรียบร้อย เหมาะสม น่าภาคภูมิใจ และมีวิวัฒนาการทางด้านด้านแบบอย่าง และวิธีการมาตลอดจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปอีกในภายหน้า

ลายไทย เป็นองค์ประกอบของภาพเขียนไทยใช้ตกแต่งอาคาร วัตถุ เครื่องใช้ ต่าง ๆ เครื่องประดับ ฯลฯ เป็นลวดลายที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันซึ่งนำเอารูปร่างจาก ธรรมชาติมาประกอบ เช่น ลายกนก ลายกระจัง ลายประจำยาม ลายเครือเถา เป็นต้นหรือเป็นรูปที่มาจากความเชื่อและคตินิยม เช่น รูปคน รูปเทวดา รูปสัตว์ รูป ยักษ์ เป็นต้น
Continue reading