ประเพณีวิ่งควาย

ประเพณีวิ่งควาย

ช่วงเวลา
ในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 ก่อนออกพรรษา 1 วัน ของทุกปี

ความสำคัญ
ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีเพราะว่าอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งตกทอดมาจากเทือกเถาเหล่ากอจนถึงปัจจุบัน จุดประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมของไปถวายวัด ปัจจัยไทยธรรมได้พักผ่อนหย่อนใจและได้สังสรรค์กันระหว่างชาวบ้านซึ่งเหนื่อยจากงานและให้ควายได้พักเพราะต้องตรากตรำในการทำนา ประจุบันประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของชลบุรี แพร่หลายเป็นที่รู้จักมักคุ้นของชาวไทยและต่างประเทศ

พิธีกรรม
เพราะสมัยก่อน กรุงสยามทำอาชีพ ชาวนาเป็นสำคัญ ซึ่งก็จะใช้ควายเป็นกำลังหลักในการ ไถ่หว่านรุกขชาติ ชาวบ้านจึงมีการ เลี้ยงควายไว้ใช้งาน เป็นจำนวนมาก และหลังจากสิ้นสุดฤดูกาล เพาะปลูกชาวบ้านก็ได้แข็งตัว จัดการแข่งขันวิ่งควายขึ้น เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ สร้างความสนุกสนาน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะขึ้น ซึ่งจัดขึ้นหนแรกที่ชลบุรี
ในงานแข่งขัน ประเพณีวิ่งควาย ชาวบ้านต่างก็แต่งแต้มควายของตัวเองให้เรียบร้อย เพื่อนเป็นการสร้างสีสันให้กับ ประเพณีวิ่งควาย วันหลังจึงได้มีการต่อสู้ ควายสวยงามด้วย ซึ่งนอกจากจะมีการ ประกวดควายสวยงามแล้ว ภายในงานก็จะ มีการทำขวัญควาย (ซึ่งก็จะเหมือนกับพิธีสู่ขวัญ มีบายสีสู่ขวัญ)
ในประจุบันทางเทศบาลเมืองชลบุรี จะทำการจัดงาน ประเพณีวิ่งควายขึ้นที่อำเภอบ้านบึง ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ที่ตลาดหนองเขิน อำเภอบ้านบึง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด และที่วัดดอนกลาง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ก็จะจัด ประเพณีวิ่งควาย ขึ้นในวันแรม 1 ค่ำเดือนสิบเอ็ด ซึ่งเป็นวันทอดกฐินประจำปี ของทางวัดดอนกลางด้วย
ถึงในปัจจุบัน ข้าแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่จะ เปลี่ยนจากควาย มาเป็นเครื่องกลไก ในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมแล้ว แต่ชาวชลบุรี และเทศบาลเมืองชลบุรีก็จัง คงสืบสาน ประเพณีวิ่งควาย เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นการแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ ชาวจังหวัดชลบุรีต่อไป

สาระ
แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเกษตรกรได้มีโอกาสคบหาสมาคมกัน และแสดงเมตตาปรานีต่อผู้มีบุญคุณ คือควายเพื่อให้ควายได้พักผ่อน ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ก่อนออกพรรษา ซึ่งเป็นวันใกล้สิ้นฤดูฝนจะย่างเข้าฤดูหนาว ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 เหตุที่เลือกเอาวันนี้เพราะเป็นวันพระ เกษตรกรเอาควายมาเทียมเกวียนบรรทุกกล้วย มะพร้าว ใบตอง ยอดมะพร้าว มาขายเพื่อคนในเมืองจะได้ซื้อไปห่อข้าวต้มหาง ทำบุญตักบาตร วันเทโวโรหนะ วันออกพรรษาขากลับจะได้มีโอกาสซื้อของไปทำบุญเลี้ยงพระตามวัดวาอารามใกล้เคียงในวันพระ และวันออกพรรษา ประเพณีวิ่งควาย ประจุบันในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี จัดขึ้นวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 อำเภอบ้านบึงจัดวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตลาดหนองเขิน ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จัดวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 วัดกลางดอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดวิ่งควายในการทอดกฐินประจำปีของวัด

Advertisements