เจ้าชายญี่ปุ่นทรงร่วมงานประเพณีไทยลอยกระทง

วันนี้ (28 พ.ย.) บริเวณพูล บาร์ ชั้น จี โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น พระราชโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต และสมเด็จพระราชินีมิชิโกะ ซึ่งอยู่ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. เพื่อทรงรับการถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ในโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ในประเทศไทย ได้เสด็จลง ณ พูล บาร์ เพื่อทรงร่วมงานประเพณีไทย ลอยกระทง เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งทางสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ร่วมกันจัดถวาย ก่อนเสด็จกลับประเทศญี่ปุ่นในค่ำคืนเดียวกัน

ในโอกาสนี้ มร.ซาโตชิ ชิเกคาซึ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย มร.มิซึกุ ไซโต้ รองเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ศ.โอซามุ อาคากิ และ ศ.โยชิฮิโร ฮายาชิ พระอาจารย์ในเจ้าชายอากิชิโน นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ นางสัณหพิศ โพธิรัตนังกูร นางณพาภรณ์ ณรงค์เดช พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานโรงแรมเฝ้ารับเสด็จฯ

จากนั้น เมื่อเจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จถึงบริเวณพูล บาร์ ในฉลองพระองค์ชุดสูทสีดำ เนคไทสีดำลายจุดขาว พนักงานโรงแรม 6 คน ถือโคมไฟนำทางไปยังสระน้ำของโรงแรม ขณะเดียวกันวงดนตรีไทยร่วมบรรเลงเพลงลอยกระทง จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด “รำสุโขทัย” จากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ ก่อนเสด็จยังท่าน้ำแล้วทรงลอยกระทงที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งทำจากใบตอง พร้อมประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นและดอกดาวเรือง จากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันธานกับคณะเจ้าหน้าที่ประเทศไทยที่ตามเสด็จและเจ้าหน้าที่ของสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ด้วย สีพระพักตร์แจ่มใส

Advertisements